گروه: الکترونیک و کامپیوتر ->نوت بوک

تاپ لپ تاپ

(فروشگاه الکترونیک)

ERROR : OPENRECORDSET :: [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Incorrect syntax near '='.